Mashad
17:10
Neyshabur
18:14
Sabzevar
18:52
Esfarayen
19:16
Neqab
19:33
Jovin
19:49
Sankhast
19:59
Azadur
20:12
Jajarm
20:25
Shahrud
22:14
Semnan
00:55