Mashad 
22:40
 Neyshabur 
00:20
 Sabzevar 
01:07
 Esfarayen 
01:32
 Neqab 
01:51
 Jovin 
02:04
 Sankhast 
02:16
 Azadur 
02:29
 Jajarm 
02:42
 Shahrud 
04:22
 Semnan 
07:06
 Varamin 
09:11
 Tehran 
09:55