Mashad 
22:10
 Neyshabur 
23:40
 Sabzevar 
00:19
 Esfarayen 
00:43
 Neqab 
01:00
 Jovin 
01:13
 Sankhast 
01:23
 Azadur 
01:33
 Jajarm 
01:43
 Shahrud 
03:17
 Semnan 
05:50
 Varamin 
07:40
 Tehran 
08:15