Tehran 
13:15
 Varamin 
13:54
 Garmsar 
14:41
 Semnan 
15:57
 Damghan 
17:38
 Shahrud 
18:45
 Jajarm 
20:13
 Neqab 
21:23
 Sabzevar 
22:06
 Neyshabur 
22:57
 Mashad 
00:30