Mashad 
23:20
 Neyshabur 
00:50
 Sabzevar 
01:31
 Neqab 
02:12
 Jajarm 
02:57
 Shahrud 
04:41
 Damghan 
05:21
 Semnan 
06:54
 Garmsar 
07:58
 Varamin 
08:48
 Tehran 
09:25