Tehran 
16:15
 Varamin 
16:53
 Garmsar 
17:35
 Semnan 
18:44
 Shahrud 
21:01
 Jajarm 
22:39
 Azadur 
22:53
 Sankhast 
23:06
 Jovin 
23:18
 Neqab 
23:36
 Esfarayen 
23:51
 Sabzevar 
00:18
 Neyshabur 
01:02
 Mashad 
02:25