Tehran
14:25
Varamin
14:41
Garmsar
15:20
Semnan
16:27
Shahrud
18:41
Jajarm
19:55
Azadur
20:07
Sankhast
20:18
Jovin
20:28
Neqab
21:01
Esfarayen
21:14
Sabzevar
21:39
Neyshabur
22:19
Mashad
00:10