Khaf
15:55
Torbat-e Heydarieh
17:22
Neyshabur
19:23
Sabzevar
20:03
Neqab
20:59
Jajarm
21:44
Shahrud
23:17
Damghan
23:58
Semnan
01:33
Garmsar
02:37
Varamin
03:22
Tehran
04:30