Mashad
13:20
Khayyam
14:30
Neyshabur
14:44
Sabzevar
15:22
Esfarayen
15:46
Neqab
16:03
Jovin
16:16
Sankhast
16:26
Azadur
16:36
Jajarm
16:46
Shahrud
18:19
Semnan
20:48
Varamin
22:34
Tehran
23:40