Mashad 
20:45
 Shahrud 
02:37
 Tehran 
09:00
 Qazvin 
11:13
 Zanjan 
13:10