Mashad 
21:40
 Shahrud 
03:32
 Tehran 
09:36
 Hashtgerd 
10:53
 Qazvin 
11:35