Shiraz
15:30
Eghlid
19:09
Abadeh
19:45
Shahreza
21:24
Kashan
03:11
Tehran
07:00