Esfahan 
16:10
 Kashan 
20:17
 Tehran 
00:22
 Semnan 
02:49
 Shahrud 
05:29
 Neyshabur 
09:00
 Mashad 
10:25