Mashad 
15:40
 Neyshabur 
17:07
 Shahrud 
20:58
 Semnan 
23:12
 Tehran 
02:13
 Kashan 
05:50
 Esfahan 
09:45