Mashad 
16:20
 Neyshabur 
17:50
 Shahrud 
21:37
 Semnan 
23:50
 Tehran 
03:05
 Kashan 
06:17
 Esfahan 
10:20