Train Nr. 484
Mashad - Tehran - Qazvin -
Couchette6-bed Couchettes