Train Nr. 485
Mashad - Tehran - Qazvin -
Couchette6-bed Couchettes