Malayer 
11:10
 Arak 
12:49
 Qom 
15:22
 Tehran 
18:05
 Semnan 
20:42
 Shahrud 
23:35
 Mashad 
05:00