Sari 
12:30
 Qaemshahr 
12:51
 Semnan 
19:35
 Shahrud 
22:03
 Mashad 
03:30