Tehran 
16:00
 Semnan 
18:17
 Damghan 
19:51
 Shahrud 
20:45
 Bakran 
21:51
 Jajarm 
22:29
 Azadur 
22:47
 Sankhast 
23:02
 Neqab 
23:31
 Sabzevar 
00:11
 Neyshabur 
00:58
 Mashad 
02:40