Mashad 
22:35
 Neyshabur 
23:59
 Shahrud 
04:36
 Semnan 
06:58
 Varamin 
09:00
 Tehran 
10:05