Attar 
05:21
 Tehran 
20:30
 Semnan 
23:12
 Shahrud 
01:31
 Neyshabur 
05:41
 Mashad 
07:20