Mashad 
16:00
 Neyshabur 
17:13
 Sabzevar 
18:17
 Esfarayen 
18:44
 Neqab 
19:02
 Jovin 
19:17
 Sankhast 
19:29
 Azadur 
19:42
 Jajarm 
20:00
 Shahrud 
21:36
 Damghan 
22:16
 Semnan 
23:54
 Garmsar 
00:59
 Varamin 
01:51
 Tehran 
03:00