Tehran 
13:20
 Varamin 
13:36
 Garmsar 
14:21
 Semnan 
15:31
 Damghan 
17:06
 Shahrud 
18:16
 Jajarm 
19:39
 Neqab 
20:31
 Sabzevar 
21:14
 Neyshabur 
22:00
 Torbat-e Heydarieh 
00:13
 Khaf 
02:10