Zanjan 
21:10
 Qazvin 
23:03
 Hashtgerd 
23:47
 Karaj 
00:12
 Tehran 
01:50
 Semnan 
04:49
 Shahrud 
07:31
 Mashad 
14:10