Zanjan 
22:50
 Khorramdarreh 
23:40
 Takestan 
00:22
 Qazvin 
00:49
 Hashtgerd 
01:33
 Karaj 
02:00
 Tehran 
03:30
 Semnan 
06:27
 Shahrud 
08:55
 Neqab 
11:50
 Neyshabur 
13:35
 Mashad 
15:15