Karaj 
23:30
 Tehran 
00:35
 Semnan 
03:14
 Shahrud 
06:21
 Neyshabur 
10:35
 Mashad 
12:30