Mashad 
16:55
 Neyshabur 
18:33
 Shahrud 
22:12
 Semnan 
00:31
 Tehran 
03:16
 Karaj 
04:40