Mashad 
16:30
 Neyshabur 
17:55
 Neqab 
19:17
 Bakran 
21:02
 Shahrud 
22:09
 Semnan 
00:27
 Tehran 
03:30
 Karaj 
04:45