Mashad 
13:50
 Neyshabur 
15:08
 Shahrud 
19:12
 Semnan 
21:33
 Tehran 
00:23
 Kashan 
03:22
 Esfahan 
08:20