Mashad 
19:35
 Neyshabur 
20:50
 Shahrud 
00:44
 Semnan 
03:04
 Tehran 
06:39
 Kashan 
09:33
 Esfahan 
14:30