Shiraz 
17:30
 Safashahr 
20:15
 Eghlid 
21:16
 Abadeh 
21:51
 Shahreza 
23:10
 Kashan 
05:14
 Tehran 
08:40
 Semnan 
11:17
 Shahrud 
14:11
 Neyshabur 
17:49
 Mashad 
19:40