Zahedan 
15:25
 Fahraj 
19:04
 Bam 
20:07
 Kerman 
23:12
 Zarand 
00:19
 Yazd 
05:19
 Kashan 
10:33
 Tehran 
13:40