Karun 
15:00
 Sar-e Bandar 
15:58
 Mahshahr 
16:50