Karun 
18:45
 Sar-e Bandar 
19:43
 Mahshahr 
20:35